Informatie over het jubileum 50 jarig bestaan DuBOS

Inmiddels hebben we al enkele keren bijeenkomsten gehad met de jubileumcommissie. We hebben nu de plannen om op 8 - 9 en 10 september 2023 ons 50 jarig jubileum te vieren.  We hebben daarvoor al een globaal raamplan gemaakt. Komende maanden gaan we dit verder uitwerken. Zodra we meer informatie hebben die we met u kunnen delen gaan we u hierover zeker informeren.  Wilt u actief mee organiseren met de jubileumactiviteiten neem dan contact op met een van de commissieleden.