Hartelijk welkom op de website van DuBOS
(Dungense Belangen Organisatie Senioren)

Zoals in de statuten van DuBOS is vastgelegd, heeft de vereniging zich als doel gesteld de belangen te behartigen van alle senioren van 50 jaar en ouder binnen Den Dungen en Maaskantje. We zijn een plaatselijke afdeling die aangesloten is de overkoepelde organisatie -KBO Brabant- zodat we op provinciaal en nationaal niveau voor de belangen van onze leden op kunnen komen. Dit kan op allerlei gebied, zoals bv gezondheidszorg, langer thuis wonen, WMO-voorzieningen etc.

Op lokaal niveau -Den Dungen / Maaskantje-  richten wij ons als DuBOS op de directe ondersteuning en vrijetijdsbesteding van onze leden. DuBOS is een club alleen voor oude mensen….?? Nee, wat ons betreft niet!!! Onze maatschappij is in de loop der jaren sterk veranderd. Het aantal senioren stijgt de laatste jaren. We hebben op dit moment te maken met de 3e en 4e generatie senioren. Daarnaast is onze levensverwachting behoorlijk opgehoogd. Mensen van 50+ worden niet langer als ”oud” aangemerkt vandaar dat we met veel respect over de ‘4e generatie senioren’ spreken. DuBOS is zich daarvan zeer bewust. Wij zoeken dan ook voortdurend naar activiteiten en thema’s, die interessant zijn voor de verschillende leeftijdscategorieën binnen onze doelgroep, dus vanaf 50+ !!! Ons streven is om een zodanig breed scala aan activiteiten te bieden dat het voor senioren uit onze dorpsgemeenschap aantrekkelijk is om lid te zijn van onze vereniging.

Wij hopen dat u op onze website kunt vinden wat u aan informatie nodig heeft. Mocht dit niet het geval zijn, dan stellen wij het op prijs als u ons dat via een berichtje (kijk onder het TAB blad onze vereniging bij Bestuur) en neem contact met ons op. Wellicht kunnen wij u dan alsnog persoonlijk informeren.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur DuBOS,

Jan Cooijmans  (voorzitter)