Aandacht voor elkaar bij lief en leed

 

Wat kan onze vereniging, naast de activiteiten die we al doen, nog meer voor onze leden betekenen? Misschien kunnen we wat meer doen voor mensen die bijvoorbeeld ernstig en/of langdurig ziek zijn, een dierbare verloren hebben of zich eenzaam voelen.

Het is daarom van belang dat het bestuur op enigerlei wijze daarvan op de hoogte wordt gebracht, zodat we door middel van een kaartje, bloemetje of bezoek daar aandacht aan kunnen besteden. Is er iemand van uw familie of in uw omgeving waarvan u weet dat degene in kwestie dat op prijs zou stellen, geef het ons a.u.b. door. Een klein gebaar kan soms zoveel betekenen.

U kunt zich ook bij ons aanmelden als u mensen, die daarvoor in aanmerking komen, wil bezoeken.

We besteden ook extra aandacht aan onze leden die 60/65 jaar getrouwd zijn. Als u het fijn vindt dat wij u daarmee komen feliciteren, laat het dan even weten.

Mocht u dus iemand weten die voor een kaartje of bloemetje in aanmerking komt en daar zelf ook prijs op stelt natuurlijk, dan horen wij dit graag, want als wij niets weten, kunnen we ook niets doen.

Tonny Mulders-v.d.Koevering tel. 073 – 594 1825 tonny-mulders@home.nl
Marianne Jennen-Moviat tel. 073 – 594 1727 mpmjennen1994@kpnmail.nl
Berdien Rijken-Sanders tel. 06 – 22627655 berdien.rijken@gmail.com

Regels Aandacht voor elkaar bij lief en leed

 • Aanvraag voor bezoek kan zowel door leden als door niet-leden worden gedaan.
 • Bezoek is echter alleen bedoeld voor leden van DuBOS.
 • Er worden geen ziekenhuisbezoeken afgelegd.
 • Indien uitnodiging voor receptie bij een 60/65 jarig huwelijk: een enveloppe met € 30,–(bestuur)
 • Bij andere bezoekjes: geen attentie.
 • Een condoleancekaart wordt gestuurd indien het bestuur op de hoogte is van het overlijden, al dan niet d.m.v. officiële berichtgeving aan het bestuur.
 • Bij kroonjaren vanaf 80 jaar wordt er een kaart gestuurd en vermelding in het nieuwsblad.
 • Vanaf 90 jaar ieder jaar een kaart. Daarbij wordt de verjaardag ieder jaar in het nieuwsblad vermeld.
 • Bij het bereiken van de 100-jarige leeftijd, bezoek en bloemen van het bestuur.
 • Langer dan 1 maand ziek: wordt er een kaart gestuurd.
 • Vermelding van het bestaan van de “Lief en leedclub” iedere maand in het nieuwsblad (indien plaats).