Woonscan

Woonadviseurs stellen gratis een advies op. Dit gebeurt op basis van een aantal algemene
vragen en een controlelijst met 200 aandachtspunten die te maken hebben met woongemak,
woonveiligheid en voorzieningen. Iedereen boven de 65 jaar, zowel huizenbezitters als huurders,
kunnen een scan aanvragen. Het doel is de woningen ’ouderenproof’ te maken, voor nu en later.
Als u hiervan gebruik wilt maken neem dan contact op met:

Ben van Roy tel: 06-83 55 17 06
E: benvanroy@home.nl