Ouderenadviseur(s)

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid, financiën en vervoer. De ouderenadviseur staat senioren met raad en daad bij. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding.

Mede dankzij ouderenadviseurs kunnen senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. Ouderenadviseurs werken op vrijwillige basis en zijn niet in dienst van de gemeente of een welzijnsorganisatie. Zij bieden zelfstandig, onafhankelijk én gratis advies aan alle senioren.

Tijd en aandacht
De hulp van de ouderenadviseur is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan iemand besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen kan de ouderenadviseur weer terugvallen op de beroepskrachten.

Geschoolde vrijwilligers
Ouderenadviseurs van KBO hebben veel affiniteit met de zorg en zijn goed op de hoogte van de diverse vragen en problemen rond zorg, welzijn, veiligheid, vervoer of financiën. Zij hebben hiervoor de speciale training Ouderenadviseur gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing. In het hele land zijn ruim 500 ouderenadviseurs van KBO actief.

De ouderenadviseur weet raad
Enkele voorbeelden van vragen waarbij de ouderenadviseur kan helpen:
• Zijn er sociale activiteiten in mijn buurt?
• Hoe kan ik nieuwe contacten leggen?
• Kom ik in aanmerking voor een traplift?
• Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente?
• Ik weet niet meer goed raad met mijn administratie. Wat kan ik hieraan doen?
• Binnenkort komt de gemeente langs voor een keukentafelgesprek. Hoe kan ik mij het best voorbereiden?
• Hoe werkt het regionaal taxivervoer en krijg ik de kosten vergoed?

Henk Sanders tel: 073-594 25 04
E: hlsanders@home.nl

Jacq. Verheijen tel: 06-20608781
E: jacverheijen@outlook.com