Wekelijkse Activiteiten


Wat betreft de kosten/bijdragen voor de wekelijkse activiteiten
kunnen we geen exacte bedragen aangeven. Per activiteit wordt
dit onderling met de deelnemers afgestemd afhankelijk van:

Duur van de lessen of activiteit

Huurprijs ruimte

Aantal deelnemers

Kosten van de docent of begeleider


Maandag


Nordic Walking

In de oudheid liepen herders en pelgrims met één of twee stokken om
het wandelen in moeilijke terreinomstandigheden makkelijker te ma-
ken. Ontlasting van de gewrichten lag aan de basis van het lopen met
stokken en wordt nu door de Nordic Walkers herkend.
Wisselend wordt er bij een van de deelnemers op maandagmorgen om
8.30 uur gestart en na een uurtje of anderhalf wordt er op de startplaats
gezellig een kop koffie gedronken.
Om met deze groep mee te lopen is het wel verstandig om eerst een
cursus Nordic Walking te volgen.
Contactpersoon: Ton van Boven
tel. nummer: 073-594 19 63
E-mailadres: sjatovboven@home.nl


Yogalessen

Yogalessen, een uurtje voor jezelf, waarin je inspannend ont-
spant en waarin je alles los kunt laten. Bij alle lessen komen
allerlei yogavormen komen aan bod. Waarbij aan de deelne-
mers ook persoonlijke adviezen worden gegegeven.

Tijden: maandag
1e les: 09.00 – 10.00 uur
2e les: 10.30 – 11.30 uur
3e les: 12.00 – 13.00 uur
Plaats: Litserborg
Docente: Carola Duis-Hendrikx
Contactpersoon: Jeanne Smits – v.d. Aa (algemeen)
tel.nummer: 073-5942231 of 06-15411985
E-mailadres: smitsvanderaa@gmail.com
Contactpersoon: Gerry de Keijzer (financiën)
tel.nummer: 06-46580403
E-mailadres: gerrydekeijzer@gmail.com


Bewegen op muziek

Juist voor senioren is het erg belangrijk om voldoende te bewegen.
Mede door voldoende beweging kunnen senioren hun jaren in
goede gezondheid verlengen. Maar niet alleen de beweging is be-
langrijk. Ook het sociale aspect is erg belangrijk. De combinatie van
bewegen en plezier is dan ook de basis van bewegen op muziek.
Tijd: maandag 13.15-14.15 uur
Plaats: Litserborg
Docente: Karin Willems
Contactpersoon: Ria van Alebeek tel.nummer: 073-594 15 10 E-
mailadres: tva1940@gmail.com


Dinsdag


Biljarten

Iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur biljarten.
Speelde je vroeger biljart of lijkt het je leuk dit te leren? Dan ben je
van harte welkom bij onze club. Elke dinsdagmiddag kun je gezellig
met andere senioren welke lid zijn van DuBOS biljarten. We spelen
het spel libre. Het gaat erom dat er een gezellige sfeer is en dat je
op een leuke manier contacten legt met andere senioren. Met een
lekker drankje erbij, ontstaat er al snel een leuke en ontspannen am-
biance. Sinds 1 januari 2023 biljarten we in:
Grand-Café Ontmoetingscentrum Litserborg
Tijd: dinsdag vanaf 13.00 uur
Contactpersoon: Toon van der Aa tel.nummer: 073-594 16 02
E-mailadres: toonvdaa@ziggo.nl


Bewegen op muziek

Juist voor senioren is het erg belangrijk om voldoende te bewegen.
Mede door voldoende beweging kunnen senioren hun jaren in
goede gezondheid verlengen. Maar niet alleen de
beweging is belangrijk. Ook het sociale aspect is erg belangrijk. De
combinatie van bewegen en plezier is dan ook de basis van bewe-
gen op muziek.
Plaats: Litserborg
Tijd: dinsdag 13.15-14.15 uur
Docente: Karin Willems
Contactpersoon: José van Hal tel.nummer: 073-594 17 74
E-mailadres: wjvanhal@ziggo.nl

 

Woensdag

 

Koor Zang en Vriendschap

Het koor treedt regelmatig in de omliggende dorpen op.
In de kersttijd verzorgt het koor ook de kerstviering.
Plaats repetitie: Litserborg
Tijd: woensdag 14.00 – 15.00 uur
Contactpersoon Nelly de Jong, tel.nummer: 073-594 22 24
E-mailadres: nellydejonghamond@gmail.com

 

Kaartmiddag

(om de 14 dagen)(even weken)

Rikken en jokeren. Deelnemers worden ingedeeld per tafel via een lo-
tingssysteem. Elke keer zijn er weer leuke prijsjes te winnen. U hoeft
zich hiervoor niet op te geven, maar kunt vrij binnen lopen om mee te
doen.
Plaats: Grand-Café Litserborg
Aanvang: 14.00 uur
Contactpersonen: Leden activiteitencommissie


Haak en breicafé

(om de 14 dagen)(oneven weken)

U hoeft zich hier niet voor op te geven. U kunt vrij binnen lopen.
Goed kunnen handwerken is geen vereiste. Niet alleen breien en
haken staan er op het programma, u kunt ook borduren en quilten.
Tijdens “het café” kunt u ervaringen en tips uitwisselen.
Plaats: Grand-Café Litserborg
Tijd: 14.00 -16.00 uur
Contactpersoon: Diny Smits, tel.nummer: 073-594 42 80
E-mailadres: dismi@dinysmits.nl

 

Country Line Dance

Bij Country Line dansen danst u op countrymuziek en de deelne-
mers stellen zich op in rijen. Deze dansstijl op lijnen komt van oor-
sprong uit Amerika. Het feit dat je niet persé een partner nodig hebt,
is een groot voordeel. Het lijkt misschien moeilijk, maar het is een
kwestie van er even inkomen. Het bestaat uit een aantal basispas-
sen die steeds weer terugkomen. Het country & line dance doen wij
in een moderne stijl. Vanzelfsprekend zijn hier zowel mannen als
vrouwen welkom.
Plaats: Ontmoetingscentrum Litserborg
Tijd: 13.30 – 15.30 uur
Jeanne van der Donk tel.nummer: 06-23 16 62 88
E-mailadres: jeanne.donk47@gmail.com


Wandelen

Wij organiseren in de omgeving van Den Dungen wandelingen in
een klein groepje. Wekelijks een wandeling van ongeveer 6 kilome-
ter is goed voor de conditie en de mogelijkheid om na afloop een
kopje koffie te drinken. Dat geeft ook alle gelegenheid weer eens bij
te praten met leeftijdsgenoten.
Vertrek bij Litserborg
Tijd: 13.00 – 14.30 uur
Contactpersoon Riek Raaijmakers tel.nummer: 073-594 29 21
E: geen mailadres

 

Donderdag

Fietstochten

Blijven bewegen is actief blijven. Wat is er fijner dan dit in de prach-
tige groene omgeving te doen van onze eigen gemeente.
De Meijerij, Maashorst, Loonse- en Drunense duinen en de
Kampina en dan nog een stukje verder te fietsen. U kunt zowel met
een gewone fiets meefietsen als de tegenwoordige e-bike.
We houden onze fietstochten in de maanden april tot en met okto-
ber. U hoeft zich niet op te geven om mee te fietsen. Voor exacte
data verwijzen wij u naar ons nieuwsblad of naar de website. Hier
staan de data in vermeld wanneer we gaan fietsen. Tijdens de lange
tochten gaan we ergens een gezamenlijke lunch gebruiken.
Startpunt: Bij Blauwe Scholk
Korte tochten: 13.00 uur
Lange tochten: 09.00 uur
Contactpersonen:
Rien van der Bruggen, tel.nummer: 06-58 86 34 69
E-mailadres: cschaken6@hetnet.nl
Henk Sanders, tel.nummer: 073-594 25 04
E-mailadres: hlsanders@home.nl


Zwemmen

Onder begeleiding beweegt u op muziek in het water. Daarna is het
tot 11.00 uur recreëren in AquaFun of sauna. Saunabezoek is de
hele dag toegestaan.
Een 12 badenkaart kost € 88,- en is een half jaar geldig.
Een halfjaarabonnement kost € 19,45 per maand, met een
betalingsverplichting voor een half jaar.
Een jaarabonnement kost € 16,45 per maand met een
betalingsverplichting van één jaar, daarna maandelijks opzegbaar.
Half- en jaarabonnement en worden automatisch geïncasseerd. In
de vakantieweken kan met recreëren in AquaFun Sportiom.

Plaats: Sportiom ’s-Hertogenbosch.
Tijd: 9.30 – 10.00 uur
Contactpersoon José Hoevenaars tel.nummer: 073-594 19 27
E-mailadres: josehoevenaars@home.nl


Jeu de boules

Van mei tot oktober wordt van 9.30 – 11.30 uur Jeu de boules op de
banen bij de Wegwijzer gespeeld. Er wordt zowel op donderdag- als
op vrijdagmorgen gespeeld.
De twee banen bieden ruimte voor 12 personen. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
Plaats: Brouwerstraat BS De Wegwijzer
Contactpersoon:
Ben van Roy (donderdag) tel.nummer: 06-83 55 17 06
E-mailadres: benvanroy@home.nl

 

Vrijdag


Koersbal

Om de twee weken spelen we koersbal.
Vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur o.l.v. Ton van Boven.
Er wordt altijd gespeeld in een van de zalen in Litserborg.
Koersbal is een balspel, dat door iedereen gespeeld kan worden.
Het gaat vooral om het bezig zijn en niet zo zeer op het presteren,
al doet iedereen natuurlijk wel zijn uiterste best.
Op het eind van het seizoen wordt er gestreden om de Harrie Ger-
rits Wisselbeker en in het najaar meestal ook om het Kringkampi-
oenschap.
Contactpersoon: Ton van Boven tel.nummer: 073-594 19 63
E-mailadres: sjatovboven@home.nl

 
 

Jeu de boules

Van mei tot oktober wordt van 9.30 – 11.30 uur Jeu de boules op de
banen bij de Wegwijzer gespeeld. Er wordt zowel op donderdag-
als op vrijdagmorgen gespeeld.
De twee banen bieden ruimte voor 12 personen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Plaats: Brouwerstraat BS De Wegwijzer
Contactpersoon:
Sonja Blekkenhorst (vrijdag) tel: 073-594 17 94
E-mailadres: sonjablekkenhorst@gmail.com